Finał Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa”


11 marca 2019 r. odbył się etap regionalny Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa” organizowanego przez naszą szkołę we współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W zadaniu finałowym wzięło udział 38 uczniów z 9 szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa lubelskiego. Uczniowie zmierzyli się z zadaniem doświadczalnym, polegającym na zbudowaniu obwodu prądu elektrycznego według schematu w naszych pracowniach elektrycznych. Wiedza z zakresu elektromagnetyzmu była niezbędna do właściwej realizacji układu. Autorami tej części konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy przygotowali stanowiska i ocenili zawodników: Pani Anna Wiśniewska, Pan Piotr Sagan i Pan Grzegorz Jodłowski. Ponadto pracę Komisji Konkursowych wspomogli: Pan Wojciech Modzelewski – wicedyrektor szkoły i Pan Krzysztof Brus – kierownik szkolenia praktycznego. Podczas finału wysłuchaliśmy prezentacji o bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń elektrycznych, którą przedstawił Pan Krzysztof Brus. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ( mierniki uniwersalne, lutownice, zestawy elektroniczne) i książkowe.  Fundatorami nagród byli: Rada Rodziców przy naszej szkole, Dziekan Wydziału Fizyki UMCS i firma Elektromontaż – Lublin Sp. z o.o.

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonały: Pani Anna Smolińska – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego i Pani Małgorzata Wiertel – starszy wykładowca Instytutu Fizyki UMCS. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała Pani Marta Pietrow – szkolny koordynator konkursu.

Wyniki etapu regionalnego konkursu:

I miejsce: SP nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

  1. Michał Warda
  2. Maciej Hetman
  3. Kacper Banaszkiewicz
  4. Miłosz Szczotka

II miejsce: SP nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

III miejsce: SP nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

III miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

Laureatom gratulujemy!