Szkolenie – Nowoczesne zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych firmy Legrand


18.03.2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Legrand: Panem Andrzejem Wojtkowskim oraz Panem Dariuszem Marciniakiem, zorganizowane przez nauczyciela przedmiotów zawodowych- Panią Annę Wiśniewską, dla uczniów klas: 3dt, 3et, kształcących się w zawodzie technik elektryk.

  Dwugodzinne szkolenie dotyczyło:

– nowoczesnych zabezpieczeń firmy Legrand stosowanych w instalacjach elektrycznych (wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, bezpieczniki, ochronniki przepięciowe),
– możliwości łatwej konfiguracji rozdzielnic,

– automatyki domowej jako części nowoczesnej instalacji elektrycznej,
– możliwości integracji automatyki w nowoczesnych instalacjach elektrycznych,
– zdalnego zarządzania systemem videofonowym (SmartWiFi),
– zdalnego sterowania oświetleniem, roletami, obwodami gniazd, na podstawie systemu „Legrand with Netatmo”.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, którzy wzięli udział w spotkaniu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy otrzymali firmowe gadżety.

Dziękujemy za interesujące przedstawienie tematu. Mamy nadzieję, że zdobyta w ten sposób wiedza zaowocuje w przyszłości!