Światowy Dzień Matematyki pod hasłem „Matematyka dzika”


Dnia 21 marca w naszej szkole po raz pierwszy odbyły się obchody Światowego Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka dzika” – czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematyką. To największe i najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce narodziło się  12 marca 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve.

W obchodach tego dnia wzięło udział 20 uczniów – 10 z klas pierwszych oraz 10 z klas drugich. Uczniowie rywalizowali w dwuosobowych zespołach z poszczególnych oddziałów klasowych. Podczas udziału w Dniu Matematyki uczestnicy rozwiązywali zadania przedstawione w formie interaktywnej prezentacji. Turniej składał się  z pytań z zakresu matematyki i nauk „okołomatematycznych”. Do każdego pytania dołączony był krótki opis „Na temat” pełniący rolę edukacyjną.

Laureaci konkursu:

wśród drużyn z klas pierwszych:   I miejsce –  klasa 1 d – Maciej Borsuk, Karol Ciuraj

wśród drużyn z klas drugich:         I miejsce –  klasa 2 b – Jakub Grula, Filip Łukaszuk

 Zwycięzcy otrzymali nagrody. Wszystkim uczestnikom wręczone zostały zaświadczenia za czynny udział w Dniu Matematyki 2019.

Za zaangażowanie uczniom dziękuje szkolny koordynator: Pani Agata Baran – nauczyciel matematyki.