Akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZSEn


27 marca 2019 roku w naszej szkole odbyła się kolejna już Akcja Honorowego Krwiodawstwa. W tym roku szkolnym bierzemy również udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Do honorowego oddania krwi zgłosiło się 48 pełnoletnich uczniów. Akcję koordynowała Pani Alina Krzyżanowska oraz opiekun Szkolnego Koła PCK- Pani Anna Wiśniewska przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie.

Honorowym krwiodawcom dziękujemy za odpowiedź na apel potrzebujących.