XIII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem” – etap regionalny


10.05.2019r. grupa 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.
Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublin.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło około 1215 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 237 uczniów, 80 zespołów reprezentujących 25 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 21 kwalifikacjach.

Etap międzyszkolny swoją obecnością zaszczycili:
Pani Elżbieta Denejko, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Pani Iwona Nowakowska, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
Pan Wojciech Kulik, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, regionalny koordynator ECDL w Lubinie,
Pani Edyta Migałka, dyrektor ds. komunikacji Fundacji VCC,
Pani Ewelina Kowalik, przedstawiciel Fundacji VCC w Lublinie,
Pan Ryszard Perkowski, konsultant ds. szkolnictwa zawodowego LSCDN,
Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny, nauczyciel LCKZiU w Lublinie,
Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny, nauczyciel ZSEn w Lubinie,
nauczyciele i młodzież ze szkół woj. lubelskiego.

Za organizację techniczno-medialną odpowiedzialni byli nauczyciele ZSEn Pani B. Jarmuł, Pani M. Kęska, Pan L. Widz, Pan J. Kapitan, Pan A. Nakonieczny, Pan G. Jodłowski, Pan K. Brus, klasa III bt kształcąca się w zawodzie technik informatyk, pracownicy obsługi ZSEn.

Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładów informujących w jaki sposób mogą certyfikować umiejętności informatyczne  oraz  umiejętności zawodowe uzyskując liczące się na rynku pracy certyfikaty ECDL i VCC. Wykłady wygłosili Pan W. Kulik i Pani E. Migałka.

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 61 laureatów i 42 wyróżnionych.
Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach:
A.13. Technik technologii drewna
I miejsce
Mateusz Masztalerz, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Błażej Krupa, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
III miejsce
Yurii Kuzyk, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
wyróżnienie
Paweł Rachoń, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

A.19 Technik usług fryzjerskich
I miejsce
Kinga Kramek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Barbara Szopa, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
II miejsce
Weronika Kot, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
III miejsce
Magdalena Jurkowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Weronika Żądełek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Natalia Witoszka, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
wyróżnienie
Roksana Żyłka, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

A.28 Technik spedytor
I miejsce
Jakub Górniaszek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
II miejsce
Błażej Kopacz, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III miejsce
Roman Trzciński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

A.31 Technik logistyk
I miejsce
Paweł Puchajda, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
II miejsce
Agnieszka Wiatrzyk, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Adam Kwietniewski, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
III miejsce
Adrian Smaga, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
wyróżnienie
Daniel Wójcik, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,

A.36 Technik ekonomista
I miejsce
Patryk Suszek, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.i J.Vetterów w Lublinie
II miejsce
Martyna Kryń, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
Daria Stanisławska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Jakub Chlastawa, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.i J.Vetterów w Lublinie
wyróżnienie
Julia Szalak, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Iwona Ostapiuk, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Martyna Maj, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Magdalena Sitek, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
Jagoda Staszewska, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

A.44 Technik transportu kolejowego
wyróżnienie
Dominika Ozon, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

B.9 Technik urządzeń sanitarnych
wyróżnienie
Pavlo Dobrovolskyi, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

B.22 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I miejsce
Rafał Rejek, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Patryk Kuś, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
Dawid Kruk, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

B.33 Technik budownictwa
I miejsce
Grzegorz Flis, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
II miejsce
Marek Nawrocki, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
III miejsce
Krzysztof Kowalczyk, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Dawid Ustymowicz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Damian Danielewicz, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
wyróżnienie
Grzegorz Grochoła, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Jan Capała, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
Paweł Adamek, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

E.6 Technik elektronik
I miejsce
Łukasz Łączka, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
II miejsce
Przemysław Martyna, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
Paweł Bolibok, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
wyróżnienie
Stanisław Woźnica, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

E.8 Technik elektryk
I miejsce
Marcel Stańko, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
Paweł Gajda, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce
Kamil Haczykowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Tomasz Stefaniak, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Jakub Gołacki, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Piotr Banaś, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Michał Binienda, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Szymon Gromysz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F.Zwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej

E.13 Technik informatyk
I miejsce
Michał Turski, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
II miejsce
Jarosław Skwarek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
Bartłomiej Kozak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Bartłomiej Kruk, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Jakub Maruszczak, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.J.Vetterów w Lublinie
Marcin Zieliński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Krzysztof Mielnik, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Daniel Drozd, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Maciej Armaciński, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Tomasz Kamiński, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Marek Marzec, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

E.18 Technik mechatronik
I miejsce
Piotr Małyszek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
Patryk Obszański, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
Hubert Mucha, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Michał Gałązka, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kacper Aleks, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Dawid Denesiuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
Kacper Bielak, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

E.25 Technik energetyk transportu szynowego
wyróżnienie
Szymon Smyk, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

M.12 Technik pojazdów samochodowych
I miejsce
Patryk Korkosz, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce
Mateusz Bryk, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce
Krystian Ciołko, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim

wyróżnienie
Piotr Pietraszek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Błażej Szymański, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Mariusz Dziewa, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
M.18 Technik mechanik
wyróżnienie
Mateusz Ligęza, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Bartłomiej Onopiuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
M.19 Technik mechanik
I miejsce
Kacper Dziuba, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce
Dawid Kita, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce
Mateusz Duda, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
wyróżnienie
Arkadiusz Teresiński, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Paweł Polak, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie
M.20 Technik mechanik
wyróżnienie
Bartłomiej Wawer, Zespół Szkół nr 2 w Puławach

R.22 technik architektury krajobrazu
I miejsce
Anna Ścisłowska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
II miejsce
Wiktoria Raciborska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
III miejsce
Justyna Bork, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

T.12 Technik hotelarstwa
I miejsce
Klaudia Sajnóg, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A .i J. Vetterów w Lublinie
Alla Troian, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
II miejsce
Natalia Falkowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
III miejsce
Gabriela Niewinna, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Edyta Wójcik, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
wyróżnienie
Klaudia Fidecka, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Aleksandra Rak, Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

T.14 Technik obsługi turystycznej
wyróżnienie
Patrycja Kwiecień, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych
I miejsce
Natalia Wójcik, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
II miejsce
Patrycja Pykało, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Roksana Urbanek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Emilia Mazurek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Marta Janasz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Patryk Brodowski, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Laureatów, wyróżnionych, uczestników konkursu z poszczególnych szkół pod opieką nauczycieli zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 7.06.2019r. w godz. 10:00-13:00 w Auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A.