KAMPANIA WOLNI – NIEWOLNI


Nasza Szkoła włączyła się do Kampanii Wolni – Niewolni, organizowanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie, HAART Kenya, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

            Jej celem jest zebranie pieniędzy potrzebnych do ratowania i rehabilitacji dzieci oraz osób dorosłych – ofiar handlu ludźmi w Afryce. Zebrane fundusze będą przekazane dla organizacji HAART Kenya. Środki finansowe zostaną przeznaczone na opiekę medyczną, rehabilitację, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar tego procederu.

Bez intensywnej pomocy ofiary zazwyczaj po raz kolejny stają się niewolnikami (sprzedanymi przez inne grupy przestępcze), więc zebrane fundusze pomogą w przywróceniu im wolności oraz szansy na godne życie. Dzięki naszemu wsparciu ofiary handlu ludźmi mają szansę powrotu do normalnego życia.

Kampanię wspiera m.in. Papież Franciszek oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Bardzo prosimy rodziców, uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły o wsparcie wyżej wymienionej kampanii.

Akcję można wspomóc:

– wysyłając SMS o treści: WOLNI pod nr 72052 lub

– dokonując przelewu na nr konta: 72 1020 4900 0000 8502 3179 5260.

Więcej informacji o kampanii na stronie:

http://pkwp.org/kampanie/wolni_niewolni

Szkolny koordynator: Anna Wiśniewska