Konferencja podsumowująca XIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”


07.06.2019r., w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca XIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili:

 • Pan Andrzej Figura – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 • Pani Elżbieta Denejko – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan Mirosław Jarosiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie,
 • Pan dr inż. Paweł Mazurek – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
 • Pan Wojciech Kulik – regionalny koordynator ECDL w Lublinie, Dyrektor lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Pan Radosław Panas – Prezes Stowarzyszenia VCC w Lublinie,
 • Pan Andrzej Zieliński – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pani Anna Smolińska – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • młodzież i nauczyciele ze szkół województwa lubelskiego.

Zaroszeni goście gratulowali laureatom i wyróżnionym uzyskanych wyników, życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Jednocześnie podkreślali wpływ szkolnictwa zawodowego na rozwój miasta i regionu oraz pozytywne rezultaty współpracy szkół technicznych, wyższych uczelni, pracodawców i samorządów.

Pan dr inż. Paweł Mazurek, Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prezentując film promocyjny uczelni zapoznał przybyłych na konferencję z ofertą edukacyjną Politechniki Lubelskiej zachęcając uczniów do podjęcia nauki na tutejszej uczelni.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych, LSCDN.

Dodatkowo w zawodach, objętych międzynarodową certyfikacją umiejętności informatycznych lub zawodowych Polskie Towarzystwo Informatyczne  i Fundacja VCC przyznały laureatom  vouchery na egzaminy certyfikujące ECDL i VCC.

Lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie organizatora.

Podczas konferencji podsumowującej ogłoszono wyniki konkursu dla nauczycieli na opracowanie zadania praktycznego w określonej kwalifikacji, obejmującego schemat oceniania i przykładowe rozwiązanie problemu.

Wyróżnienia w konkursie dla nauczycieli otrzymali:

 • Pani Małgorzata Poleszak,
  nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach za opracowanie zadania praktycznego w zawodzie technik usług fryzjerskich, kwalifikacja A.19;
 • Pan Piotr Kowalski,
  nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku za opracowanie zadania praktycznego w zawodzie technik elektryk, kwalifikacja E.8

Dodatkowym elementem konferencji było wręczenie Pani Bożenie Jarmuł nauczycielce Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie certyfikatu ECDL „e-nauczyciel” poprzedzonego zdanymi przez nią egzaminami certyfikującymi. Uroczystego wręczenia dokonał Pan Wojciech Kulik reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Vouchery na egzaminy certyfikujące międzynarodowe umiejętności informatyczne ECDL uzyskali laureaci zawodu technik informatyk:

 • Michał Turski, Zespół Szkół Technicznych w Puławach,
 • Jarosław Skwarek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
 • Bartłomiej Kozak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe VCC uzyskali laureaci w zawodach:

 • technik usług fryzjerskich, A.19 , „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą S.C.”
  • Kinga Kramek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,
  • Barbara Szopa, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
 • technik spedytor, A.28, „Logistyk- spedytor”
  • Jakub Górniaszek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
  • Błażej Kopacz, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • technik logistyk, A.31, „Logistyk- spedytor”
  • Paweł Puchajda, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
  • Agnieszka Wiatrzyk, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
 • technik ekonomista, A.36, „Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych S.C.”
  • Patryk Suszek, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.i J.Vetterów w Lublinie
  • Martyna Kryń, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, B.22, „Elektryk, j. angielski”
  • Rafał Rejek, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  • Patryk Kuś, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • technik budownictwa, B.33, „Dekarz, j. niemiecki L.C.”
  • Grzegorz Flis, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
  • Marek Nawrocki, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
 • technik elektryk, E.8 , „Elektryk, j. angielski L.C.”
  • Marcel Stańko, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  • Paweł Gajda, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  • Łukasz Łączka, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  • Przemysław Martyna, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • technik architektury krajobrazu, R.22, „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D S.C.”
  • Anna Ścisłowska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
  • Wiktoria Raciborska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
 • technik hotelarstwa, T.12, „Organizator ruchu turystycznego j. angielski”
  • Klaudia Sajnóg, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A .i J. Vetterów w Lublinie
  • Alla Troian, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,T.15, „Barman j. angielski”
  • Natalia Wójcik, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
  • Patrycja Pykało, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Dziękujemy za objęcie konkursu patronatami honorowymi. Dziękujemy wszystkim instytucjom, szkołom i osobom zaangażowanym w organizację i realizację poszczególnych etapów konkursu oraz konferencji podsumowującej.

Bezpośredni organizacją konkursu zajmowała się komisja konkursowa Pan Ryszard Perkowski konsultant z zakresu szkolnictwa zawodowego LSCDN, doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych m. Lublin Pani Ewa Dębska nauczycielka Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Pani Bożena Jarmuł nauczycielka Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Pani Agnieszka Kasperek nauczycielka Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Obsługę techniczno-medilaną sprawowali nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie i uczniowie klasy IIIbt Zespołu Szkół Energetycznych, kształcący się w zawodzie technik informatyk oraz Pani Dyrektor Anna Smolińska.