100-lecie PCK na Lubelszczyźnie


W dniu 06 czerwca .2019 roku w Centrum Spotkania Kultur reprezentacja Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie im. prof. K. Drewnowskiego brała udział w uroczystej gali z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie, podczas której wręczono dziesiątki wyróżnień dla osób działających w organizacji.

Podczas uroczystości Krzysztof Tarkowski z Muzeum na Majdanku opowiedział o trudnych czasach II Wojny Światowej i roli Polskiego Czerwonego Krzyża w działaniach pomocowych Więźniom Majdanka i  Więźniom Zamku Lubelskiego. Ten wyjątkowy dzień uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Z okazji setnych urodzin zaprezentowano wystawę fotograficzną z archiwalnymi zdjęciami. Przygotowana została również wystawa plakatów propagandowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Była też możliwość zobaczenia wystawy znaczków pocztowych, których bohaterem jest PCK.

W tym, tak szczególnym dla całej społeczności Polskiego Czerwonego Krzyża dniu: 100-lecia PCK na Lubelszczyźnie, Szkolne Koło PCK przy ZSEN życzy wszystkim pracownikom, sympatykom, wolontariuszom związanym z lubelskim Polskim Czerwonym Krzyżem,  dalszej skutecznej działalności w wypełnianiu misji i celu: zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.