Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”


W tym roku już po raz drugi nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Bibliotekę w Szkole, której celem – oprócz promocji czytelnictwa wśród młodzieży – jest bicie rekordu w czytaniu w jednym momencie.

Aby zachęcić naszą młodzież do wzięcia w udziału w przedsięwzięciu zorganizowaliśmy w bibliotece w dniach 3 – 7 czerwca specjalną akcję promującą to wydarzenie. Na kilka dni zamieniliśmy bibliotekę w pokój zagadek i zaprosiliśmy naszych uczniów do udziału w zabawie na wzór popularnego obecnie escape roomu. Zgłosiło się 15 czteroosobowych drużyn. Każda miała na rozwiązanie wszystkich zadań tylko 45 minut. Aby tego dokonać, uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami czytania ze zrozumieniem, analizowania informacji i wyciągania trafnych wniosków. Podczas gry testom poddana była także ich spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia oraz kreatywne tworzenie skojarzeń. Nie bez znaczenia była również dobra współpraca w grupie i to pod presją czasu. Zadania były tak dobrane, aby promowały akcję „Jak nie czytam, jak czytam!” i zachęcały naszych uczniów do aktywnego w niej uczestniczenia. Wszyscy uczestnicy gry, nawet gdy nie dali rady rozwiązać wszystkich zagadek przed upływem przeznaczonego na to czasu, zgodnie twierdzili, że wspaniale się bawili i chętnie wezmą udział w biciu rekordu czytania.

Drużyną, która w najkrótszym czasie rozwiązała bezbłędnie wszystkie zdania okazała się grupa z klasy 3bt w składzie: Adrian Dobrzyński, Jakub Jóźwiak, Kacper Grzegorczyk oraz Jakub Karpiński. Otrzymają oni pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

W dniu 7 czerwca na długiej przerwie zorganizowaliśmy akcję wspólnego czytania na boisku szkolnym. W tym dniu w cieniu kasztanowca zebrało się 40 uczniów naszej szkoły, by pokazać innym, że lubią spędzać swój wolny czas na lekturze dobrej książki. Większość czytała książki przyniesione z domu. Dla zapominalskich przygotowaliśmy stoisko z powieściami do wypożyczenia. Miłym akcentem była obecność wśród czytających pani wicedyrektor Anny Koput-Zalewskiej oraz trzech nauczycieli. Najliczniej reprezentowaną klasą była 2bt, która otrzyma pamiątkowy dyplom oraz słodycze na zakończenie roku szkolnego.

Mimo szeroko zakrojonych działań promujących akcję nie udało nam się osiągnąć wyniku z ubiegłego roku. Powodem tego mogła być niższa frekwencja uczniów na zajęciach w tym dniu oraz udział części z nich w gali podsumowującej konkurs „Rok przed dyplomem.”

W przyszłym roku chcielibyśmy nadal brać udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Rozważamy jednak zmianę formuły akcji i czytanie „pod chmurką” przynajmniej przez całą jedną lekcję.