Promocja szkoły w PGE Energia Ciepła


W sobotę 15 czerwca, PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zorganizowała ogólnopolski Dzień Otwarty we wszystkich swoich elektrociepłowniach. W lubelskim oddziale Elektrociepłownia Wrotków wydarzeniu temu towarzyszył piknik rodzinny. Nasza szkoła przygotowała na tę okazję stoisko promocyjne, na którym uczniowie Jan Tłuczek i Karol Walczyszyn z klasy  2 dt pod opieką Pana Piotra Sagana prezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Energetycznych.