Witamy


„Wykorzystanie modelu ARCS do tworzenia programów edukacyjnych”


Projekt powstał w ramach europejskiego programu „ Uczenie się przez cale życie”, akcja Leonardo da Vinci.

Strona Główna projektu IMTUSARCS: LD Projekt Partnerski

Okres realizacji: 1.08.2012 - 31.07.2014


Autor: Dawid Balas
Koordynator: Monika Włodarczyk