Baza dydaktyczna


Szkoła posiada bardzo dobrą bazę szkoleniową wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Posiadamy:

 • 26 sal lekcyjnych z zapleczami,

 • pracownie elektryczne,

 • pracownię energoelektroniki,

 • pracownię urządzeń i zabezpieczeń,

 • pracownię maszyn elektrycznych,

 • 8 pracowni komputerowych,

 • 2 pracownie multimedialne,

 • multimedialną pracownię językową,

 • sieć komputerową Internet,
 • 2 sale gimnastyczne,

 • salę do zajęć siłowych,

 • strzelnicę sportową,
 • zespół boisk sportowych,

 • bibliotekę szkolną,
 • świetlicę, radiowęzeł, bufet,

 • gabinet lekarski i stomatologiczny,

 • miejsca w bursie dla uczniów zamiejscowych (przy ul. Pogodnej).