Przekaż 1% podatku na konto Stowarzyszenia


Szanowni Państwo,

Informujemy, że  Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS uwzględnił odwołanie Stowarzyszenia ZSEn i przywrócił w dniu 27.03.2017 r. możliwość przekazywania wpłat z 1% w  roku 2017 na rzecz Stowarzyszenia (PIT za rok 2016).

Aby przekazać 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie /nazwa skrócona Stowarzyszenie ZSEn w Lublinie /należy wypełnić w zeznaniach podatkowych PIT :

Numer KRS – 0000420430

Cel szczegółowy 1% – „ Na cele statutowe Stowarzyszenia ZSEn w Lublinie”

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral

Podziękowanie za wsparcie


Dziękujemy wszystkim członkom, nauczycielom, rodzicom oraz sympatykom Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku za rok 2015.

Zarząd Stowarzyszenia

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zebrania członków Stowarzyszenia


Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 27 stycznia 2016 roku,
w dniu 10 marca 2016 r., o godz. 16:00, w sali nr 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.
Treść uchwały do pobrania – walne_2016.pdf

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

dr inż. Marek Wancerz

Wesołych Świąt


Spokojnych, wesołych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia,

pomyślności w Nowym 2016 Roku życzy


Zarząd Stowarzyszenia.

Stowrzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego


Szanowni Członkowie Stowarzyszenia.
Nasze Stowarzyszenie postanowieniem Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.10.2015 roku  otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Aktualnie oczekujemy na potwierdzenie wpisania na listę Stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2015 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z chwilą  opublikowania ww. listy zamieścimy na stronie www Stowarzyszenia informacje potrzebne do przekazania 1% podatku na konto Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia