Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia


Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały Zarządu Nr 5 z dnia 12 grudnia 2018 r. w dniu 31 stycznia /czwartek/ 2019 r., o godz. 16:00, w sali nr 24 odbędzie się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Treść uchwały do pobrania: UCHWAŁA Nr 5 z dnia 12.12.2018 r

Z poważaniem

Prezes

Tadeusz Koral

Udział w uroczystości ślubowania uczniów ZSEn


W dniu 10 października 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół ZSEn pan Robert Spratek uczestniczył w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Udział rozpoczęciu roku szkolnego uczniów ZSEn


W dniu 3  września 2018 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Energetycznych rozpoczęli nowy rok szkolny. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczył członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych P. Wojciech Budzyński.

Udział w zakończeniu roku szkolnego uczniów ZSEn


22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych P. Robert Spratek.  Pan Robert Spratek wręczył uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych.

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ZSEn w Lubline


Szanowni Państwo,

Informujemy możliwości przekazywania 1%  podatku na Stowarzyszenie  Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie w  rozliczając podatek za 2017 rok (PIT za rok 2017).

Aby przekazać 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie /nazwa skrócona Stowarzyszenie ZSEn w Lublinie /należy wypełnić w zeznaniach podatkowych PIT :

Numer KRS – 0000420430

Cel szczegółowy 1% – „ Na cele statutowe Stowarzyszenia ZSEn w Lublinie”

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 15 listopada 2017 roku,
w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 16:00, w sali nr 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.
Treść uchwały do pobrania – uchwała_nr4.pdf

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Tadeusz Koral

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku


Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie z podatku za rok 2016.

Z tytułu przekazania 1% podatku Stowarzyszenie otrzymało w tym roku środki w wysokości 1305,50 zł.

Dane znajdują się w: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok

plik do pobrania: informacja za 2016r.pdf

 

 

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral