Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie ZSEn w Lubline


Szanowni Państwo,

Informujemy możliwości przekazywania 1%  podatku na Stowarzyszenie  Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie w  rozliczając podatek za 2017 rok (PIT za rok 2017).

Aby przekazać 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie /nazwa skrócona Stowarzyszenie ZSEn w Lublinie /należy wypełnić w zeznaniach podatkowych PIT :

Numer KRS – 0000420430

Cel szczegółowy 1% – „ Na cele statutowe Stowarzyszenia ZSEn w Lublinie”

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 15 listopada 2017 roku,
w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 16:00, w sali nr 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.
Treść uchwały do pobrania – uchwała_nr4.pdf

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Tadeusz Koral

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku


Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie z podatku za rok 2016.

Z tytułu przekazania 1% podatku Stowarzyszenie otrzymało w tym roku środki w wysokości 1305,50 zł.

Dane znajdują się w: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok

plik do pobrania: informacja za 2016r.pdf

 

 

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości uczestniczył Prezes  Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie  Tadeusz Koral, który wręczył uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie. Czytaj więcej…

Przekaż 1% podatku na konto Stowarzyszenia


Szanowni Państwo,

Informujemy, że  Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS uwzględnił odwołanie Stowarzyszenia ZSEn i przywrócił w dniu 27.03.2017 r. możliwość przekazywania wpłat z 1% w  roku 2017 na rzecz Stowarzyszenia (PIT za rok 2016).

Aby przekazać 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie /nazwa skrócona Stowarzyszenie ZSEn w Lublinie /należy wypełnić w zeznaniach podatkowych PIT :

Numer KRS – 0000420430

Cel szczegółowy 1% – „ Na cele statutowe Stowarzyszenia ZSEn w Lublinie”

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia ZSEn

Tadeusz Koral