XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” – wyniki


12 maja 2017r. w naszej szkole odbył się XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Czytaj więcej…

Podziękowanie za wsparcie działalności


Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie  serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015. Pozyskane środki, dzięki Państwa wsparciu, zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych.

Zarząd Stowarzyszenia.