Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin do pobrania – Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wymagane wnioski do  pobrania –  link do wniosków

Więcej informacji dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Lublin  – link do strony

 

Program „Dobry Start”


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Czytaj więcej…

Wyprawka szkolna 2017


Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” Czytaj więcej…

Program wspierania laureatów i finalistów


Uchwała Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad  oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin.

treść do pobrania – Uchwała Nr 1194/XLV/2014.pdf

Uchwała Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin i wzór wniosku o przyznanie Stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, dostępne są również na stronie Urzędu Miasta Lublin

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

Zebranie dla rodziców


Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-4 odbędzie się  w dniu 08.09.2015 r. 

  • godz. 16:00 – klasy I – spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami uczącymi w klasach I (aula)
  • godz. 16:30 – klasy II i III – spotkania informacyjne z wychowawcami,
  • godz. 17:00 – klasy IV – spotkanie z dyrekcją szkoły i nauczycielami referującymi wymagania egzaminacyjne (aula) a następnie spotkania z wychowawcami.