Zebrania z rodzicami


Zebranie dla rodziców uczniów klas 1 -4 odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku zgodnie z poniższym harmonogramem

  • godz. 16:00 –  kl. I– spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami uczącymi w klasach 1 (aula szkolna) następnie spotkania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem,
  • godz. 16:30 –  kl. II i III – spotkanie informacyjne z wychowawcami zgodnie z harmonogramem,
  • godz. 17:00 – kl. IV  spotkanie z dyrekcją i nauczycielami referującymi wymagania egzaminacyjne (aula szkolna) następnie spotkania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem,

Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin do pobrania – Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wymagane wnioski do  pobrania –  link do wniosków

Więcej informacji dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Lublin  – link do strony

 

Program „Dobry Start”


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Czytaj więcej…

Wyprawka szkolna 2017


Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” Czytaj więcej…

Program wspierania laureatów i finalistów


Uchwała Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad  oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin.

treść do pobrania – Uchwała Nr 1194/XLV/2014.pdf

Uchwała Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin i wzór wniosku o przyznanie Stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, dostępne są również na stronie Urzędu Miasta Lublin

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/