Zebrania z rodzicami


Zebrania z rodzicami w dniu 30 października  2019 r.

Zebrania z rodzicami klas 1 – 4

  • godz. 17:30 –  spotkania wychowawców z rodzicami w salach zgodnie z harmonogramem,
  • godz. 18:00 – konsultacje z nauczycielami.

Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin do pobrania – Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wymagane wnioski do  pobrania –  link do wniosków

Więcej informacji dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Lublin  – link do strony

 

Program „Dobry Start”


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Czytaj więcej…