Konkurs Elektryczny „Pstryk i działa”


Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów Państwa Szkoły do udziału w Pierwszej Edycji Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa”.

Konkurs skierowany jest szczególnie do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż tematyka konkursu jest im znana z lekcji fizyki. Jednak nie stawiamy ograniczeń  i umożliwiamy udział młodszym rocznikom.

Konkurs jest bardzo dobrą formą powtórki wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu oraz okazją do wykonywania doświadczeń. Nie oczekujemy od uczniów odkryć naukowych. Powtarzając doświadczenia z lekcji lub obejrzane w internecie będą mieli okazję zaobserwować podstawowe prawa elektromagnetyzmu. Uczestnicy konkursu będą mogli dokonywać odkryć, a nawet popełniać błędy, które  pojawiają się tylko w działaniu.

Młodzi ludzie sporo czasu spędzają w wirtualnym świecie, więc udokumentowanie krótkim filmem swoich osiągnięć będzie okazją do doskonalenia własnej prezentacji.

Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie pod adresem: http://zsen.lublin.pl

Koordynator konkursu udzieli Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zsenkonkurselektryczny@gmail.com

                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                              Marta Pietrow

                                                                                          Koordynator konkursu