Informacje o kursach kwalifikacyjnych


Ogólne informacje o kursach kwalifikacyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Czytaj więcej…

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie:  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie:
– technik elektryk 311303.

Plan zajęć na kursie E.24

plan zajęć marzec KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_III_2017.pdf

plan zajęć kwiecień KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_IV_2017.pdf

plan zajęć maj KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_V_2017.pdf

plan zajęć czerwiec KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_VI_2017.pdf

 

 

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 150 godz.

termin rozpoczęcia kursu: marzec 2017r.
termin zakończenia kursu czerwiec 2017 r.

Zgłoszenia od 01 stycznia 2017r. do 29 stycznia 2017 w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.24.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf

KKZ E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Zapraszamy na Kwlifikacyjny Kurs Zawodowy  

kwalifikacja

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodach:
– elektryk 741103,
– technik elektryk 311303.

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

termin rozpoczęcia kursu: październik 2016r.
termin zakończenia kursu marzec 2017 r.

 Zgłoszenia od 01 lipca 2016r. do 29 sierpnia 2016 w sekretariacie  szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.8.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf

 

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Elektryk;  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
wyodrębnionej w zawodach:  elektryk 741103, technik elektryk 311303.

 

Plan zajęć na kursie E.08

plan zajęć wrzesień-październik KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_IX_X_2016.pdf

plan zajęć listopad KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_XI_2016.pdf

plan zajęć grudzień KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_XII_2016.pdf

plan zajęć styczeń KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_I_2017.pdf

plan zajęć luty KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_II_2017.pdf

plan zajęć marzec KKZ E.08 – plan_kursu_E.8_III_2017.pdf