Informacje o kursach kwalifikacyjnych


Ogólne informacje o kursach kwalifikacyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Czytaj więcej…

KKZ E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Zapraszamy na Kwlifikacyjny Kurs Zawodowy  

kwalifikacja

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodach:
– elektryk 741103,
– technik elektryk 311303.

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

termin rozpoczęcia kursu: październik 2016r.
termin zakończenia kursu marzec 2017 r.

 Zgłoszenia od 01 lipca 2016r. do 29 sierpnia 2016 w sekretariacie  szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.8.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf

 

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Elektryk;  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
wyodrębnionej w zawodach:  elektryk 741103, technik elektryk 311303.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2018r.

planowany termin zakończenia kursu: marzec 2019r.

(termin rozpoczęcia i zakończenia może ulec zmianie)

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– wyodrębnionej w zawodach: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk 311303.
-liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 626 godz.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.