Informacje o kursach kwalifikacyjnych


Ogólne informacje o kursach kwalifikacyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Czytaj więcej…

KKZ E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Zapraszamy na Kwlifikacyjny Kurs Zawodowy  

kwalifikacja

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodach:
– elektryk 741103,
– technik elektryk 311303.

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

termin rozpoczęcia kursu: październik 2016r.
termin zakończenia kursu marzec 2017 r.

 Zgłoszenia od 01 lipca 2016r. do 29 sierpnia 2016 w sekretariacie  szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.8.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf

 

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Elektryk;  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
wyodrębnionej w zawodach:  elektryk 741103, technik elektryk 311303.

 Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w roku szkolnym 2018/2019 nastąpi w dniu 28 września 2018 roku o godz. 15:50 w sali nr. 34.

Plany zajęć:

plan zajęć wrzesień-październik – plan_kursu_E.08_IX-X_2018.pdf

plan zajęć listopad – plan_kursu_E.08_XI_2018.pdf

 plan nauczania  – program kursu E.08

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

planowany termin zakończenia kursu: marzec 2019r.

 

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– wyodrębnionej w zawodach: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk 311303.
-liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 626 godz.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.