Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ” specjalista ds. księgowych”


Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: „specjalista ds. księgowych”.

Szczegółowe wymagania, zakres zadań, wymagane dokumenty oraz miejsce i termin składania ofert w zamieszconym ogłoszeniu na stronie bip: https://biuletyn.lublin.eu/zsen/praca/2018/ogloszenie-konkursu-na-wolne-stanowisko-urzednicze-specjalista-ds-ksiegowych,2,14550,1.html

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: „starszy referent”


Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: „starszy referent”.

Szczegółowe wymagania, zakres zadań, wymagane dokumenty oraz miejsce i termin składania ofert w zamieszconym ogłoszeniu na stronie bip: https://biuletyn.lublin.eu/zsen/praca/2018/ogloszenie-konkursu-na-wolne-stanowisko-urzednicze-starszy-referent,3,14550,1.html

Program „Dobry Start”


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Czytaj więcej…

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składnikach majątku ZSEn


Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie.

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, zawierający:

1. Nazwę, siedzibę i adres jednostki.
2. Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę.
3. Wskazanie składnika majątku ruchomego o który występuje jednostka.
4. Wskazanie terminu i miejsca odbioru składników majątku.

Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione do odbioru.

Wnioski należy składać do dnia 10.11.2016 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, ul. Długa 6 w Lublinie.

 

Lista do pobrania – wykaz.pdf