Informacja o pomocy socjalnej dla uczniów


Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

pełna treść informacji w pliku: pomoc_socjalna.pdf

Uwaga! Obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stanowiący załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym), który dostępny jest na stronie:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=218021

Pomoc na dofinansowanie zakupu podęczników w roku szkolnym 2014-2015


W związku z ogłoszeniem Rzoporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a także ustalenia przez
Prezydenta Miasta Lublin terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie.

pełny tekst informacji do pobrania:  wyprawka szkolna.pdf