Po to przyjechaliśmy do Bournemouth


Praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik elektryk trwają. Oni sami traktują je jako szansę na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, ale podkreślają, jak ważne okazują się także umiejętności interpersonalne – takiego treningu szkoła nie jest w stanie zapewnić. Czytaj więcej…

Podpisanie umów dotyczących praktyk zagranicznych w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń szkoły…”


W dniu 2 lutego 2017 zostały podpisane dokumenty dotyczące realizacji praktyk zagranicznych przez drugą grupę uczniów w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy ’’, realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Dokumenty podpisywali uczniowie klasy 3bt w zawodzie technik informatyk  oraz klasy 3dt w zawodzie technik elektryk. Czytaj więcej…

Zebranie dla rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń szkoły…”


W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się zebranie rodziców uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Bournemouth  w Anglii w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy ’’, realizowanym w ramach Programu ERASMUS+. Praktyki odbędą się w dniach 13.02.2017 – 10.03.2017 r. Czytaj więcej…

Zajęcia dla grupy wyjeżdżającej na praktyki do Bournemouth


14 stycznia dwunastoosobowa grupa uczniów, która za niespełna miesiąc rozpocznie praktyki w Wielkiej Brytanii rozpoczęła cykl zajęć przygotowujących ich do tego wyzwania. Pani Pedagog Alina Krzyżanowska poprowadziła warsztaty psychologiczno-pedagogiczne poświęcone integracji grupy oraz radzeniu sobie ze stresem podczas samodzielnego pobytu na stażu zagranicznym. W części zajęć udział wzięła Pani Anna Koput, która będzie jednym z opiekunów grupy w Bournemouth. Czytaj więcej…