Upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego


 

29 maja 2018 roku odbyła się w klasie 2ft lekcja otwarta poprowadzona przez nauczyciela języka angielskiego Piotra Osińskiego. Lekcja miała na celu upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego. Uczniowie zapoznali się m. in. z aplikacją You Glish oraz wykorzystywali gry słowne o nazwach  ascending dialogues, descending dialogues i blackout poetry kształtujące umiejętność twórczego pisania oraz dialogowania w języku angielskim. Czytaj więcej…

Działania wdrożone w szkole po powrocie ze szkolenia metodycznego na Malcie


Zdobyte na szkoleniu doświadczenia i umiejętności przekazuję uczniom podczas lekcji, wspólnie z uczniami (kasa 3bt) prowadzę bloga dotyczącego baz danych. Na bieżąco uczniowie pod moim nadzorem umieszczają zagadnienia dotyczące bazy danych oraz strukturalnego języka zapytań SQL. Młodzież pisząc bloga porządkuje i utrwala wiadomości dotyczące baz danych, jest to dla nich doskonała okazja do powtórzeń wiadomości przed sprawdzianem lub egzaminem zawodowym.  Czytaj więcej…

Prezentacja z przebiegu mobilności


 

W dniu 20 marca 2018 roku odbyły się zebrania komisji: komisji przedmiotów zawodowych, komisji przedmiotów informatycznych, komisji przedmiotów humanistycznych i komisji matematyczno- przyrodniczej.

W czasie zebrań wyżej wymienionych komisji uczestnicy projektu przedstawili własne prezentacje multimedialne z realizacji celów i przebiegu odbytych przez nich mobilności. Wszyscy nauczyciele podkreślają, że inicjatywa realizacji kursów i szkoleń z programu POWER jest bardzo dobrą formą doszkalania i podnoszenia kwalifikacji. Czytaj więcej…

Wyjazdy na Maltę


W dniach 03.07 – 14. 07.2017 nauczyciel przedmiotów informatycznych odbył dwutygodniowy kurs językowy   na Malcie w szkole językowej Maltalingua w miejscowości Saint Julian’s . Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych na poziomie B+. Czytaj więcej…

Kursy metodyczne i językowe w Wielkiej Brytanii


W ramach realizacji projektu ,, Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela‘’ w dniu 03.07.2017  jeden nauczyciel historii i jeden matematyki jako pierwsi spośród uczestników projektu rozpoczęli intensywny kurs języka  angielskiego  w   Nacel School of English w Londynie. Zajęcia w małych  grupach gdzie każdy uczestnik pochodził z innego kraju  pozwoliły im w znaczący sposób podnieść umiejętności komunikacyjne. Bliższe  poznanie kultury brytyjskiej i zabytków Londynu,  jednej z kluczowych europejskich stolic, było dodatkową wartością  uczestnictwa w projekcie szczególnie dla nauczyciela historii.   Czytaj więcej…

Podpisanie umów z uczestnikami projektu


W dniu 28 marca 2017 zostały podpisane dokumenty dotyczące realizacji projektu „Nowoczesna dydaktyka i znajomość  języków obcych narzędziami pracy  współczesnego nauczyciela ’’, realizowanego  przez Fundację Rozwoju  Systemu Edukacji dotyczącego projektów w ramach sektora  Edukacja Szkolna z programu POWER. Czytaj więcej…

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu


W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne  uczestników projektu „Nowoczesna dydaktyka i znajomość  języków obcych narzędziami pracy  współczesnego nauczyciela‘’. Dyrektor Anna Smolińska , która jego  koordynatorem  przedstawiła zasady oraz harmonogram realizacji działań projektowych. Czytaj więcej…