Informacje o projekcie ,, Nowoczesna dydaktyka…”


Z przyjemnością informujemy, że w Zespole Szkół Energetycznych będzie realizowany kolejny projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój ,, Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela”, który skierowany jest do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Czytaj więcej…