Wyniki rekrutacji do projektu „Staż uczniowski…”


logo_power

W dniach 8 i 15 kwietnia 2015 roku komisja rekrutacyjna zapoznała  się z wynikami przeprowadzonych testów z języka angielskiego, znajomością branżowego języka angielskiego, ocenami z zachowania, rozmową kwalifikacyjną i zaangażowaniem w życie szkoły wyłoniła 20 uczniów na wyjazd na praktyki zawodowe do Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz do Drezna w Niemczech w terminie od 28 września 2015  – 23 października 2015 r.

lista zakwalifikowanych – lista.pdf

Zasady rekrutacji do projektu „Staż uczniowski…”


logo_power

Zasady rekrutacji uczestników projektu  „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejetności”

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej w następujący sposób:

  • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu i programu „ERASMUS+” i „PO WER” (0-5 pkt)
  • ocena z zachowania min. dobra (waga ocen : cel- 5 pkt. , bdb- 4 pkt. , db- 3 pkt.) ,
  • zaangażowanie w życie szkolne: reprezentowanie szkoły w konkursach – (1pkt.), olimpiadach przedmiotowych – (2 pkt.), udział w imprezach szkolnych – (1pkt.), wolontariat – (1pkt.) – w sumie (0-5pkt)
  • wyniki testu z języka angielskiego lub języka niemieckiego dla kandydatów na staż (bdb-5pkt, db-4pkt. dst-3pkt. dop.-1pkt, ndst –0pkt.)
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego lub języka niemieckiego. (bdb-5pkt, db-4pkt. dst-3pkt. dop.-1pkt, ndst –0pkt.)

Czytaj więcej…

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejetności”


logo_power

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejetności”.  Koordynatorem projektu jest Pani Anna Smolińska – dyrektor ZSEn.

Zapraszamy do pobrania deklaracji uczestnictwa w sekretariacie szkoły od 18 – 27 marca 2015 r. uczniów klas 2 Technikum Energetyczno – Informatycznego.  Pobrane deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 01.04.2015 r. Czytaj więcej…