Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10-02-2014


Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego  w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych w formie warsztatów wyrównujących wiedzę i praktykę uczniów Technikum Energetyczno- Informatycznego w Lublinie, w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego.

Pełna treść do pobrania w pliku: informacja 10-02-2014.doc

Zapytanie projektowe


Gmina Lublin/ Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie zaprasza do składnia ofert na usługę edukacyjną polegającą na organizacji i  przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” pn:

Prowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych w formie warsztatów wyrównujących wiedzę i praktykę uczniów Technikum Energetyczno- Informatycznego w Lublinie, w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku – zapytanie ofertowe.doc

Ogłoszenie przetargowe 07.01.2014


Przetarg nieograniczony na usługę edukacyjną polegającą na organizacji i  przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.

Znak sprawy: ZSE-2110/1/KR/2014 /EFS

Pełna treść i załączniki do pobrania poniżej Czytaj więcej…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSE-2110/3/KR/2013/EFS


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.  Numer ogłoszenia: 408606 – 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

Znak sprawy: ZSE-2110/3/KR/2013/EFS

Pełna treść informacji do pobrania – Inf_o_wyb_najkorzys_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.

Pełna treść dokumentu do pobrania – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Odpowiedzi na pytania


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:  USŁUGA EDUKACYJNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „NAUKA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY”.

Nr sprawy: ZSE-2110/PJ/2013/EFS

Plik do pobrania – odpowiedzi na pytania.doc