Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę


Jednym z pierwszych poważnych sygnałów, że zbliża się moment ukończenia szkoły i matura, jest coroczna pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę. Stwarza ona uczniom ostatnich klas liceów i techników możliwość powierzenia Bogu tego szczególnego czasu w ich życiu, zadania sobie pytania, „co jest dla mnie naprawdę ważne?”, a także poczucia siły wspólnoty w bardzo licznym gronie rówieśników. Czytaj więcej…

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin


W dniu 29 września w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
Komisja podliczyła głosy i podała następujące wyniki:
Baltyn Wiktoria 186 głosów,
Szwałek Maciej  107 głosów.
Tak więc naszym reprezentantem w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin będzie Wiktoria Baltyn.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w ZSEn


29 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji kilka minut każdej lekcji poświęciliśmy na lekturę fragmentu książki zakupionej w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Teksty do czytania wybierali dla klas nauczyciele spośród 394 tytułów. Czytaj więcej…

Ślubowanie klas pierwszych


Po miesiącu nauki w Zespole Szkół Energetycznych stu czterdziestu czterech uczniów z pięciu klas pierwszych w obecności zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli złożyło uroczyste ślubowanie, stając się tym samym symbolicznie pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Czytaj więcej…

Narodowe Czytanie „Wesela” w naszej szkole


Odpowiadając na apel Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcającego do wspólnego czytania dramatu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, nasza szkoła również przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania. W dniach 5 – 8 września na każdej długiej przerwie mogliśmy posłuchać odtwarzanego przez szkolny radiowęzeł audiobooka „Wesela” i rozważać głębokie treści ukryte w dziele. Czytaj więcej…

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego będzie realizowany projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Więcej informacji 

Zakończenie roku szkolnego 2016/17


Najbardziej wyczekiwany przez uczniów i nauczycieli dzień jak co roku obchodziliśmy radośnie i uroczyście. O godzinie 8 odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych, o 10 – dla drugich i trzecich. Natomiast o godzinie 9 uczniowie wszystkich klas wraz z dyrekcją i nauczycielami uczestniczyli we Mszy Św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Czytaj więcej…