16 października – ślubowanie pierwszoklasistów


Tegoroczna uroczystość oficjalnego przyjęcia najmłodszych członków szkolnej społeczności była w Zespole Szkół Energetycznych wyjątkowa, bo powiększyła się ona aż o 239 uczniów, rozpoczynających naukę w ośmiu oddziałach. Aula szkolna była wypełniona po brzegi – bohaterom dnia towarzyszyli bowiem rodzice wychowawcy i nauczyciele, a honorowe miejsca zajęli dostojni goście: P. prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska – Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, P. Anna Szwedo – wiceprezes Oddziału ZNP w Lublinie, P. Marta Gocłowska – członek Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, ks. Kanonik Arkadiusz Paśnik – proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Lublinie, P. Ryszard Drozd – absolwent ZSEn i aktywny działacz Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie, prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie,  p. Irena Wyrwas, P. Grzegorz Grylak, P. Tomasz Aftyka – członkowie Rady Dzielnicy Kośminek, P. Jacek Woźniak – prezes PPH  EL-MAX, P. Tadeusz Karczmarczyk – prezes Lubelskiego Oddziału SEP, P. Mieczysław Niedźwiecki – kierownik pracowni elektrycznej przedsiębiorstwa Mega-System, P. Agnieszka Kiebasińska– przewodnicząca Rady Rodziców ZSEn. Czytaj więcej…

Dzień Edukacji Narodowej w ZSEn


14 października pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi zostali zaproszeni przez Samorząd Uczniowski wspierany przez  Radę Rodziców na spotkanie z okazji święta polskiej edukacji. Nieodzownym elementem obchodów tego dnia były słowa wdzięczności, życzenia i kwiaty, a przygotowany słodki poczęstunek sprzyjał rozmowom w miłej, odświętnej atmosferze.

Gra miejska „(Nie) sławny Lublin”


3 października odbyła się tegoroczna edycja gry miejskiej organizowanej przez Bursę Szkolną nr 5 pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Czytaj więcej…

Europejski Dzień Języków w ZSEn


26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji zorganizowany został w naszej szkole quiz dla uczniów klas pierwszych, którego głównym celem było podnoszenie świadomości w zakresie bogactwa i różnorodności językowej Europy oraz uświadamianie młodym ludziom korzyści, jakie płyną ze znajomości języków obcych. Czytaj więcej…

„Łowcy cząstek” w ZSEn


W roku szkolnym 2018/2019 nasza Szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym CREDO. Współtworzyliśmy największy na świecie detektor promieniowania kosmicznego, oparty na sieci użytkowników aplikacji mobilnej CREDO Detector (credo.science). Czytaj więcej…

16 października- Światowy Dzień Walki z Głodem


Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Energetycznych włącza się w Ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów rozwijających się, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Czytaj więcej…

ZSEn w turnieju piłki siatkowej „Od UKS do AZS”


W dniu 26 września 2019 na obiektach sportowych Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn „Od UKS do AZS”. Reprezentacja szkoły w składzie: Banaszek Bartłomiej kl. 1ctg, Basiak Krystian kl. 3bt,  Hanc Sebastian kl. 2et, Kaszewski Sebastian kl. 2et, Stankiewicz Michał kl. 3bt, Trąbka Krystian kl. 2et, Giza Jakub kl. 2et, Dragan Karol kl. 2et oraz Szymon Pietrzak kl. 1btp, zajęła 5 miejsce pokonując II LO  oraz ZS Samochodowych. Niestety dwa pozostałe mecze przegrali. Turniej miał rangę zawodów wojewódzkich. Udział w zawodach wzięło  10 drużyn z Lublina, Białej Podlaskiej, Dęblina i Biłgoraja.

Opiekunem uczniów podczas zawodów był p. Michał Królik.