Egzamin zawodowy


EGZAMIN ZAWODOWY  W 2019 R.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja:  czerwiec / lipiec 2019

Część pisemna

18 czerwca 2019  – godz. 10.00 – kwalifikacja  E.07; E.12, B.21
18 czerwca 2019 – godz. 12.00 – kwalifikacja E.06; E.08; E.13;
18 czerwca 2019 – godz. 14.00 – kwalifikacja E.14; E.20 ; E.24
zgodnie z harmonogramem

Część praktyczna

17 czerwca 2019 r.

godz: 09:00 – kwalifikacja B.22; E.24;  

 zgodnie z harmonogramem

od 24 czerwca – do 28 czerwca 2019 r.
kwalifikacja  – E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

 26 czerwca 2019 r.
kwalifikacja  – E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

zgodnie z harmonogramem

od 26  czerwca – do 27 czerwca 2019 r.
kwalifikacja  – E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 26 czerwca – do 02 lipca 2019 r.
kwalifikacja  – E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 12:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

godz: 16:00 – 3 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

27 czerwca 2019 r.
kwalifikacja  – E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 12:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 03  lipca – do 04 lipca 2019 r.
kwalifikacja  – B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

 

Ogłoszenie wyników 

sesji czerwiec / lipiec 2019 – 30 sierpnia  2019 r.

 

Zdający zgłaszają się do szkoły co najmniej 30 min przed każdą sesją egzaminacyjną i posiadają: dokument tożsamości oraz przybory pomocnicze wymienione poniżej.

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

Każdy zdający w części praktycznej  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej:

B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi;

E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – kalkulator prosty*.

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku