Kadra


Obecnie w Naszej Szkole Pracują:

mgr inż. Anna Smolińska – dyrektor

mgr inż. Anna Koput-Zalewska – wicedyrektor

mgr inż. Wojciech Modzelewski – wicedyrektor

mgr Krzysztof Brus – kierownik szkolenia praktycznego

język polski: mgr Katarzyna Janiec

mgr Anna Maciejewska

mgr Jolanta Migda

mgr Małgorzata Tomikowska-Iwanow

język angielski mgr inż. Anna Koput-Zalewska

mgr Anna Kryj

mgr Anna Maciejewska

mgr Piotr Osiński

mgr Monika Zacz

język niemiecki mgr Magdalena Czech

mgr Urszula Golec

mgr Izabela Talarko

 język rosyjski mgr Halina Ładosz
matematyka mgr Agata Baran

mgr Dorota Grzegorczyk

mgr Alicja Puchalska

mgr Robert Sawecki

 geografia mgr Anna Pietrys

mgr Teresa Rymarz

wiedza o społeczeństwie mgr Mariusz Czerwonka

dr Mariusz Kasprzak

wiedza o kulturze mgr Anna Maciejewska
historia mgr Mariusz Czerwonka

dr Mariusz Kasprzak

edukacja dla bezpieczeństwa
dr Mariusz Kasprzak
informatyka mgr inż.  Anna Chwil

mgr Tomasz Koziej

informatyka rozszerzona mgr Michał Kalisz

mgr Maria Kęska

chemia mgr Barbara Świć
fizyka mgr Marta Pietrow
biologia mgr Barbara Świć
podstawy przedsiębiorczości
mgr inż.  Anna Chwil

mgr inż. Tomasz Koziej

W F mgr Krzysztof Drobik
  mgr Dariusz Kotuła
mgr Michał Królik

mgr Tadeusz Łapa

religia mgr Halina Ładosz

ks. Waldemar Sokół

mgr Franciszek Wróbel

Przedmioty zawodowe  mgr inż. Bożena Jarmuł informatyk
   mgr inż. Leszek Widz informatyk
 mgr Krzysztof Brus informatyk
 mgr Mirosław Ruciński informatyk
 mgr Małgorzata Wieleba informatyk
 mgr Maria Kęska informatyk
 mgr Jarosław Kapitan informatyk
 mgr Dariusz Ozonek informatyk
 mgr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska informatyk
 mgr inż. Remigiusz Hetman informatyk, elektronik
 mgr inż. Grzegorz Jodłowski informatyk, elektronik
 mgr inż. Andrzej Pietrak informatyk, elektryk
 mgr inż. Wojciech Modzelewski elektronik
 mgr inż. Andrzej Posyłek elektronik
 mgr inż. Grzegorz Kułak elektryk
 mgr inż. Wiesław Regulicz elektryk
 mgr inż. Andrzej Duluk elektryk
 dr inż. Joanna Michałowska elektryk
 mgr inż. Piotr Krupski energetyka odnawialna
 mgr inż. Jolanta Żydek energetyka odnawialna
mgr inż. Anna Wiśniewska elektryk
mgr Piotr Sagan elektryk
 mgr  Grzegorz Galicki informatyk
 mgr  Dariusz Łaszkiewicz informatyk
 mgr inż.  Anna Chwil informatyk
 mgr inż.  Mirosław Kopryk informatyk
 mgr Piotr Kozyra informatyk
 mgr inż. Marek Wójcik informatyk
 mgr inż. Żaneta Łopuszyńska dokumentacja tech.
 mgr inż. Agnieszka Rozwadowska rysunek techniczny
pedagog szkolny mgr Alina Krzyżanowskamgr Izabela Czerwonka
biblioteka szkolna mgr Izabela Talarko
mgr Artur Nakonieczny