Kadra


Obecnie w Naszej Szkole Pracują:

mgr inż. Anna Smolińska – dyrektor

mgr inż. Anna Koput-Zalewska – wicedyrektor

mgr Krzysztof Brus – kierownik szkolenia praktycznego

 

język polski: mgr Małgorzata Tomikowska

mgr Jolanta Migda

mgr Anna Maciejewska

mgr Katarzyna Nowek

język angielski mgr inż. Anna Koput Zalewska

mgr Piotr Osiński

mgr  Monika Włodarczyk

mgr Monika Zacz

mgr Anna Maciejewska

język niemiecki mgr Urszula Wendrowska

mgr Katarzyna Zając

 język rosyjski mgr Halina Ładosz
matematyka mgr Dorota Grzegorczyk

mgr Robert Sawecki

mgr Agnieszka Kozyra

mgr Alicja Puchalska

mgr Urszula Jaśkowiak

 geografia mgr Anna Pietrys
wiedza o społeczeństwie dr Mariusz Kasprzak
wiedza o kulturze mgr Anna Maciejewska
historia dr Mariusz Kasprzak

mgr Katarzyna Nowek

edukacja dla bezpieczeństwa
dr Mariusz Kasprzak
informatyka mgr inż. Tomasz Koziej

mgr inż. Tomasz Bednarek

mgr inż.  Anna Chwil

informatyka rozszerzona mgr Agnieszka Kozyra

mgr Urszula Jaśkowiak

chemia mgr Barbara Świć
fizyka dr Karolina Rybak

mgr Łukasz Chabros

biologia mgr Barbara Świć
podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Tomasz Koziej
W F mgr Tadeusz Łapa
  mgr Michał Królik
mgr Dariusz Kotuła

mgr Rafał Zarański

religia mgr Halina Ładosz

ks. Grzegorz Warchuł

mgr Franciszek Wróbel

„zawodowcy”  mgr inż. Bożena Jarmuł informatyk
   mgr inż. Leszek Widz informatyk
 mgr Krzysztof Brus informatyk
 mgr Mirosław Ruciński informatyk
 mgr Agnieszka Kozyra informatyk
 mgr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska informatyk
 mgr inż. Remigiusz Hetman informatyk, elektronik
 mgr inż. Grzegorz Jodłowski informatyk, elektronik
 mgr inż. Andrzej Pietrak informatyk, elektryk
 mgr inż. Wojciech Modzelewski elektronik
 mgr inż. Andrzej Posyłek elektronik
 mgr inż. Grzegorz Kułak elektryk
 mgr inż. Wiesław Regulicz elektryk
 mgr inż. Andrzej Duluk elektryk
 dr inż. Joanna Michałowska elektryk
 mgr inż. Piotr Krupski energetyka odnawialna
 mgr inż. Jolanta Żydek energetyka odnawialna
 mgr Antoni Leonhardt elektryk
mgr inż. Anna Wiśniewska elektryk
mgr Piotr Sagan elektryk
 mgr inż. Tomasz Bednarek mechanik
 mgr  Grzegorz Galicki informatyk
 mgr  Dariusz Łaszkiewicz informatyk
 mgr inż.  Anna Chwil informatyk
 mgr inż.  Mirosław Kopryk informatyk
 mgr Piotr Kozyra informatyk
 mgr inż. Marek Wójcik informatyk
 mgr inż. Żaneta Łopuszyńska dokumentacja tech.
 mgr inż. Agnieszka Rozwadowska rysunek techniczny
pedagog szkolny mgr Alina Krzyżanowska
biblioteka szkolna mgr Izabela Talarko
mgr Artur Nakonieczny