Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Dla zawodu Technik Elektryk – kwalifikacja:

 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
kwalifikacja wspólna dla zawodów: elektromechanik, elektryk, technik elektryk.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji,
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń, oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń oraz dobierania,
  • montowania i sprawdzania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Po ukończeniu kursu można podjąć pracę:

  • w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • w działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne.

Dla zawodu Technik informatyk – kwalifikacja:

 E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
kwalifikacja dla zwodu technik informatyk.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego będzie przygotowany do:

  • instalacji, konfiguracji i konserwacji systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego,
  • modernizacji zestawu komputerowego, diagnozowania usterek systemu komputerowego oraz wykonywania naprawy.

Po ukończeniu kursu można podjąć pracę:

  • w punktach serwisu komputerów, działach technicznych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są komputery,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

pdf Formularz zgłoszenia na kurs