Matura


Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2016-2017

Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2017

  • 4 maja 2017 godz. 9:00 – język polski – pp;  14:00 – język polski -pr
  • 5 maja 2017 godz. 9:00 – matematyka – pp;
  • 8 maja 2017 godz. 9:00 – język angielski – pp

Na egzamin maturalny z przedmiotów ścisłych powinni zgłosić w szkole o godz. 08:00 oraz posiadać dokument potwierdzający tożsamość, czarny długopis oraz przybory wymienione w komunikacie CKE.

harmonogram egzaminu maturalnego

komunikat o przyborach

Na kolejne dni egzaminu maturalnego szczegółowe harmonogramy dostępne na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Informacje o egzaminie maturalnym w 2017 roku: http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20170421140537833

 

Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2015-2016

Informacje o egzaminie maturalnym w „nowej” formule dla uczniów którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015-2016

egzamin w „nowej” formule

Poniższa informacja jest przeznaczona dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005–2013/2014, i w roku szkolnym 2014/2015 chcą przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-absolwentow-lat-2005-2014/23-egzamin-maturalny/387-o-egzaminie-em

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

Informatory o egzaminie maturalnym

informatory o egzaminie maturalnym – „nowa” formuła
informatory o egzaminie maturalnym – „stara” formuła