Rada rodziców


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p. Nazwisko i imię
przewodniczącego
Rady Oddziałowej
Funkcja
w Radzie Rodziców
1. Kiebasińska Agnieszka Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Banaszek Robert Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
3. Podolski Jacek Sekretarz
4. Żywicka Małgorzata Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Kloc Beata Członek Komisji Rewizyjnej
6. Zalewski Mariusz Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin przyznawania stypendium – regulamin_stypendium_ZSEn.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – wniosek_sport.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – wniosek_wyniki_nauka.pdf