Rada rodziców


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p. Nazwisko i imię
przewodniczącego
Rady Oddziałowej
Klasa Funkcja
w Radzie Rodziców
1. Kiebasińska Agnieszka 1 ft Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Mazurek Paweł 2 ct Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
3. Staszczak Robert 4 et Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
4. Żywicka Małgorzata 2 at Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Król Roman 1 dt Członek Komisji Rewizyjnej
6. Grabarek Dariusz 2ft Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin przyznawania stypendium – regulamin_stypendium_ZSEn.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – wniosek_sport.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – wniosek_wyniki_nauka.pdf