Rada rodziców


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2017/2018

 

L.p. Nazwisko i imię
przewodniczącego
Rady Oddziałowej
Funkcja
w Radzie Rodziców
1. Kiebasińska Agnieszka Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Mazurek Paweł Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
3. Stelmaszuk Robert Sekretarz
4. Żywicka Małgorzata Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Marianna Kozłowska Członek Komisji Rewizyjnej
6. Krzysztof Jarocki Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin przyznawania stypendium – regulamin_stypendium_ZSEn.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – wniosek_sport.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – wniosek_wyniki_nauka.pdf