Rada rodziców


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

 

L.p. Nazwisko i imię
przewodniczącego
Rady Oddziałowej
Klasa Funkcja
w Radzie Rodziców
1. Łabędź Lidia 4 at Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Kleban Piotr 4 bt Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
3. Staszczak Robert 3 et Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
4. Syroka Andrzej 4 dt Sekretarz
5. Patyra Bartłomiej 3 dt Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Kuś Angela 3 dt Członek Komisji Rewizyjnej
7. Szarpak Patrycja 2 et Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin przyznawania stypendium – regulamin_stypendium_ZSEn.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – wniosek_sport.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – wniosek_wyniki_nauka.pdf