Samorząd uczniowski


 

Wiktoria Baltyn  – kl. 3bt – przewodnicząca

Emil Borkowski  – kl. 3et – zastępca

Dawid Wiśliński  – kl. 1bt – skarbnik

 
p. Artur Nakonieczny — opiekun samorządu


Charytatywne akcje „Samorządu Uczniowskiego”:

* Zbiórka nakrętek

 * Zbiórka żywności z długim terminiem ważności

Dary można składać w bibliotece szkolnej.

W roku bieżącym w planach mamy uczczenie najważniejszych wydarzeń z historii Polski:

 • Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej
 • Porządkowanie grobów żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

a także niemniej ważne daty z życia naszej społeczności szkolnej:

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego
 • Wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego
 • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień kobiet
 • Uroczyste pożegnanie klas maturalnych
 • Dzień Dziecka (w tym roku planujemy zorganizować happening „Dobre życie” wraz z XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lublinie)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski rokrocznie organizuje szereg działań mających wspierać akcje charytatywne.
Przez calutki okres zbieramy nakrętki dla hospicjum im. Małego Księcia.
W grudniu świąteczna zbiórka, tu angażujemy się w akcję „Górę Grosza” oraz „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W tym roku dary rzeczowe przekażemy dla 45 wychowanków z domu dziecka w Woli Gałęzowskiej. Akcję wspomożemy kiermaszem ciast organizowanym w Mikołaja, z którego dochód  przeznaczymy na zakup słodyczy, artykułów papierniczych i środków czystości.
Nad całością działań czuwa opiekun samorządu p. Artur Nakonieczny, wsparcia w działaniach samorządu udziela pani pedagog  Alina Krzyżanowska.