Dokumenty


Dokumenty do pobrania:

pdfStatut Stowarzyszenia – tekst jednolity

 

pdfDeklaracja Członkowska – format .pdf


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE
ul. Długa 6, 20-346 Lublin

dla ułatwienia przy wpłatach i adresowaniu listów można używać nazwy skróconej:

STOWARZYSZENIE ZSEN W LUBLINIE

Telefon: 81 744 33 14
adres mailowy: stowarzyszenie@zsen.lublin.pl

KRS: 0000420430
REGON: 061422920
NIP: 9462639474
Konto STOWARZYSZENIA:
BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie
Nr 96 1240 1503 1111 0010 4623 6507