Władze – kadencja 2017 – 2020


Zarząd Stowarzyszenia :

Prezes  Tadeusz Koral
Z-ca prezesa  Robert Spratek
Sekretarz  Ryszard Perkowski
Skarbnik  Danuta Wiśniewska
Członek  Włodzimierz Arciszewski
Członek  Wojciech Budzyński
Członek Andrzej Wac-Włodarczyk

 

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący Witold Albiński
Członek  Maciej Kuraś
Członek  Waldemar Kozioł

 

Sąd Koleżeński :

Przewodniczący  Henryk Niedzwiadek
Członek  Józef Mrozek
Członek Michał Kasprzak

 


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH  IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE
ul. Długa 6,    20-346 Lublin

dla ułatwienia przy wpłatach i adresowaniu listów można używać nazwy skróconej:

STOWARZYSZENIE  ZSEN  W  LUBLINIE

Telefon: 81 744 33 14
adres mailowy: stowarzyszenie@zsen.lublin.pl

KRS: 0000420430
REGON: 061422920
NIP: 9462639474
Konto STOWARZYSZENIA:
BANK PEKAO S.A.  V Oddział w Lublinie
Nr 96 1240 1503 1111 0010 4623 6507