Struktura roku szkolnego


Struktura roku szkolnego 2016/2017

Czas trwania roku szkolnego

 • początek roku szkolnego – 01.09.2016r.
 • I semestr 01.09.2016r. – 16.12.2016r.
 • II semestr 19.12.2016r. – 23.06.2017r.
 • praktyki zawodowe klas 3 Technikum       

– 26.09.2016r. – 21.10.2016r.  klasy 3at, 3ct, 3et

– 13.02.2017r. – 10.03.2017r.  klasy 3bt, 3dt,

 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28.04.2017r.
 • zakończenie roku szkolnego – 23.06.2017r.

Przerwy w nauce

 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2016r.
 • ferie zimowe – 16.01 – 27.01.2017r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 13.04 – 18.04.2017r.
 • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 14.10.2016r.
 • 11.11.2016r.
 • 06.01.2017r.
 • 01.05.2017r.
 • 03.05.2017r.
 • 15.06.2017r.

dodatkowe dni wolne wg.rozp.MEN :

 • 31.10.2016r.
 • 12.01.2017r. – egzamin pisemny
 • 02.05.2017r.
 • 04.05.2017.
 • 05.05.2017r.
 • 08.05.2017r.
 • 16.06.2017r.
 • 20.06.2017r. – egzamin pisemny

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych  – od 04.05.2017r. do 08.05.2017r.
Pozostałe egzaminy maturalne – zgodnie z harmonogramem
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– 12 czerwca 2017 – etap pisemny,
–  13.06.2017 – etap praktyczny,


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny:

– sesja styczeń -luty 2017  – 12 stycznia 2017r.
– sesja maj -lipiec 2017  – 20 czerwca 2017r.
etap praktyczny zgodnie z harmonogramen w danej sesji.


Spotkania z rodzicami

 • 07.09.2016r.
 • 19.10.2016r.
 • 30.11.2016r.
 • 29.03.2017r.
 • 09.05.2017r. – konsultacje dla rodziców.
 • 31.05.2017r.
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych – 12.10.2016 r.

Konsultacje:
Dyrektor Szkoły:
mgr inż. Anna Smolińska
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach 15.00 – 17.00