Struktura roku szkolnego


Struktura roku szkolnego 2018/2019

Czas trwania roku szkolnego

 • początek roku szkolnego – 03.09.2018r.
 • I semestr 03.09.2018r. – 14.12.2018r.
 • II semestr 17.12.2018r. – 21.06.2019r.
 • praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Energetyczno – Informatycznego      

– 01.10.2018r. – 26.10.2018r.  klasy 2at, 2bt, 3dt, 3et, 3ft

– 25.02.2019r. – 22.03.2019r.  klasy 3at, 3bt,

– 06.05.2019r. – 31.05.2019r.  klasy 2ct, 3ct,

 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26.04.2019 r.
 • zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019 r.

Przerwy w nauce

 • zimowa przerwa świąteczna – 22.12 – 31.12.2018 r.
 • ferie zimowe – 11.02.2019 – 22.02.2019 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 18.04.2019 – 23.04.2019 r.
 • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 01.11.2018r.
 • 01.01.2019r.
 • 01.05.2019r.
 • 03.05.2019r.
 • 20.06.2019r.

dodatkowe dni wolne wg.rozp.MEN :

 • 02.11.2018r.
 • 10.01.2019r. – egzamin pisemny,
 • 02.05.2019.
 • 06.05.2019r.
 • 07.05.2019r.
 • 08.05.2019r.
 • 18.06.2019r.

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych  – od 06.05.2019r. do 08.05.2019r.
Pozostałe egzaminy maturalne – zgodnie z harmonogramem

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny:

– sesja styczeń -luty 2019  – 10 stycznia 2019r.
– sesja maj -lipiec 2019  – 18 czerwca 2019r.
etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji.


Spotkania z rodzicami

 • 12.09.2018r.
 • 24.10.2018r.
 • 28.11.2018r.
 • 03.04.2019r.
 • 29.05.2019r.
 • inne według potrzeb
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych – 10.10.2018 r.

Konsultacje:
Dyrektor Szkoły:
mgr inż. Anna Smolińska
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach 15.00 – 17.00