Struktura roku szkolnego


Struktura roku szkolnego 2017/2018

Czas trwania roku szkolnego

 • początek roku szkolnego – 04.09.2017r.
 • I semestr 04.09.2017r. – 15.12.2017r.
 • II semestr 18.12.2017r. – 23.06.2018r.
 • praktyki zawodowe klas 3 Technikum       

– 02.10.2017r. – 27.10.2017r.  klasy 3cat, 3dt, 3ft

– 26.02.2018r. – 23.03.2018r.  klasy 3at, 3bt, 3et

 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27.04.2018r.
 • zakończenie roku szkolnego – 22.06.2018r.

Przerwy w nauce

 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2017r.
 • ferie zimowe – 29.01.2018 – 11.02.2018r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 29.032018 – 03.04.2018r.
 • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 01.11.2017r.
 • 06.01.2018r.
 • 01.05.2018r.
 • 03.05.2018r.
 • 31.05.2018r.

dodatkowe dni wolne wg.rozp.MEN :

 • 11.01.2018r. – egzamin pisemny
 • 02.05.2018r.
 • 04.05.2018.
 • 07.05.2018r.
 • 08.05.2018r.
 • 01.06.2018r.

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych  – od 04.05.2018r. do 08.05.2018r.
Pozostałe egzaminy maturalne – zgodnie z harmonogramem

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny:

– sesja styczeń -luty 2018  – 11 stycznia 2018r.
– sesja maj -lipiec 2018  – 19 czerwca 2018r.
etap praktyczny zgodnie z harmonogramen w danej sesji.


Spotkania z rodzicami

 • 13.09.2017r.
 • 25.10.2017r.
 • 29.11.2017r.
 • 04.04.2018r.
 • 28.05.2018r.
 • inne według potrzeb
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych – 27.09.2017 r.

Konsultacje:
Dyrektor Szkoły:
mgr inż. Anna Smolińska
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach 15.00 – 17.00