Struktura roku szkolnego


Struktura roku szkolnego 2019/2020

Czas trwania roku szkolnego

 • początek roku szkolnego – 02.09.2019r.
 • I semestr 02.09.2019r. – 13.12.2019r.
 • II semestr 16.12.2019r. – 26.06.2020r.
 • praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Energetyczno – Informatycznego      

– 30.09.2019r. – 25.10.2019r.  klasy 3at, 3bt, 3dt, 3et, 

02.03.2020r. – 27.03.2020r.  klasy 2bt, 2ct,

– 04.05.2020r. – 29.05.2020r.  klasy 2at, 3ct,

 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24.04.2020 r.
 • zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.

Przerwy w nauce

 • zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2019 r.
 • ferie zimowe – 13.01.2020 – 24.01.2020 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 09.04.2020 – 14.04.2020 r.
 • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 01.11.2019r.
 • 11.11.2019r.
 • 01.01.2020r.
 • 06.01.2020r.
 • 01.05.2020r.
 • 11.06.2020r.

dodatkowe dni wolne wg.rozp.MEN :

 • 10.01.2020r. – egzamin pisemny egzamin zawodowy,
 • 04.05.2020r. – matura,
 • 05.05.2020r. – matura,
 • 06.05.2020r. – matura,
 • 12.06.2020r.
 • 23.06.2020r. – egzamin pisemny egzamin zawodowy.

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych  – od 04.05.2020r. do 06.05.2020r.
Pozostałe egzaminy maturalne – zgodnie z harmonogramem

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny:

– sesja styczeń -luty 2020  – 10 stycznia 2020r.
– sesja czerwiec -lipiec 2020  – 23 czerwca 2020r.
etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji.

 

Spotkania z rodzicami

 • 19.09.2019r.
 • 30.10.2019r.
 • 27.11.2019r.
 • 25.03.2020r.
 • 27.05.2020r.
 • inne według potrzeb
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych – 10.10.2018 r.

Konsultacje:
Dyrektor Szkoły:
mgr inż. Anna Smolińska
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach 15.00 – 17.00