Technikum


TECHNIK ELEKTRYK  – ( rozszerzenia: matematyka, geografia)

TECHNIK ELEKTRYK – ( rozszerzenia: matematyka, fizyka)

Absolwenci kierunku technik elektryk otrzymują szerokoprofilowy zawód, który jest poszukiwany przez wielu pracodawców. Mogą podjąć pracę zarówno w zakładach przemysłowych jak i w zakładach usługowych branży elektrotechnicznej. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m. inn. w PGE, Elektromontażu, Elektrociepłowniach.  Dzięki współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej uczniowie będą brać udział w kołach naukowych oraz w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych PL, co pozwoli rozwijać zainteresowania i przygotować do dalszej nauki.

 

TECHNIK INFORMATYK  – (rozszerzenia: matematyka, informatyka)

TECHNIK INFORMATYK   –  (rozszerzenia: matematyka, geografia)

Zawód technik informatyk jest coraz bardziej poszukiwanym na rynku pracy. Nasi absolwenci mogą podjąć pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Stanowiska jakie może zajmować absolwent szkoły to: programista, administrator sieci komputerowych projektant stron www oraz osoba, która składa i przygotowuje sprzęt komputerowy do użytku. Rozszerzona informatyka umożliwia absolwentom kontynuację nauki na Politechnice Lubelskiej.

 

TECHNIK ELEKTRONIK

( rozszerzenia: matematyka, fizyka)

Kierunek kształcenia który pozwala zdobyć ciekawy i poszukiwany na rynku zawód dający możliwość zatrudnienia przy montażu i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej, telewizji dozorowej, monitoringu, urządzeń systemu kontroli dostępu, zabezpieczeń obiektów mieszkalnych i przemysłowych.

 

TECHNIK ENERGETYK

( rozszerzenia: matematyka, informatyka)

Kierunek technik energetyk został wprowadzony na zamówienie pracodawców lubelskiego sektora energetycznego. Na absolwentów tego kierunku czekają miejsca pracy np. w lubelskich elektrociepłowniach.

Wyróżniający się uczniowie oprócz możliwości zatrudnienia otrzymają również stypendia.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

(rozszerzenia: matematyka, geografia)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości. Absolwent szkoły może być zatrudniony w przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej.

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

(rozszerzenia: matematyka, fizyka)

Kierunek technik urządzeń dźwigowych  został wprowadzony na zamówienie pracodawców lubelskiego sektora zajmującego się produkcją, sewisowaniem urządzeń dźwigowych, Technik urządzeń dzwigowych przeprowadza montaż,  przeglądy, konserwacje i naprawy stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych takich jak: wciągniki, wciągarki, podesty ruchome, windy, suwnice, przenośniki, dźwignice i żurawie.

 

Technik urządzeń dźwigowych (ang-niem)
W rekrutacji do klas pierwszych, w oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • język angielski