Wyniki egzaminów


Wyniki egzaminów zewnętrznych

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum w roku 2011
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2011

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum w roku 2012
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2012

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum w roku 2013
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2013

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum w roku 2014
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2014
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2014

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum w roku 2015
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2015
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2015
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2015
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2015

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2016
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2016
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – październik 2016

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2017

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – czerwiec/lipiec 2017